herontwikkeling Utrecht
apr30

herontwikkeling Utrecht

herontwikkeling Utrecht Het is me niet geheel duidelijk of het hier om een transformatie gaat maar het ziet er meer uit als een inbreiding in de stad. Inbreiding en verdichting zijn op zich positief, het betreft hier een wel erg traditioneel ontwerp met weinig ruimte voor ontmoeting, geen inbreiding groen en zonder combinatie van functies. Terwijl er nu juist steeds meer geluiden op gaan dat een goed ontwerp vaak doorslaggevend is voor al dan geen doorgang en borging gebruik in de tijd (duurzaamheid)nota bene geluiden die uit dezelfde stad afkomstig zijn……voor de nuance beiden artikelen onderstaand: In opdracht van het Utrechtshuys is een ontwerp gemaakt voor een 25-tal kleinschalige appartementen in het centrum van Utrecht op een hoek van twee straten.Het gebouw volgt de contouren van het planologische bouwvlak. Aan de ene zijde wordt de hoofdmassa verbonden met de gemeenschappelijke buitenbergingen. Het gebied tussen de bouwmassa en het overpad voorziet in een gemeenschappelijke buitenruimte en individuele tuinen van een aantal woningen op de begane grond. De hoek van het gebouw wordt ingesneden waardoor een verbijzondering ontstaat. Oordeel zelf bij de bron architectenweb.nl, ik ben benieuwd naar je mening ‘Het ontwerp van een gebouw geeft vaker dan voorheen de doorslag bij de beslissing om in gebiedsontwikkeling te investeren,’ vertelt Jeroen van der Kruit (senior planeconoom bij de gemeente Utrecht). ‘De investeringsbeslissing komt mede tot stand op basis van de grondwaarde, die is opgenomen in de grondexploitatiebegroting.‘ Een goed ontworpen gebouw creëert ook grondwaarde, door kostenbesparing tijdens de bouw of het verhogen van de waarde van het gebouw. Het denken in waardecreatie – in financiële zin – sluit aan bij de denkwereld van de investeerders in grond en vastgoed. Dat maakt kennis van grondexploitatie en van de manier waarop investeringsbeslissingen gemaakt worden, belangrijk.’bron architectuur.nl     Door losse onderdelen samen te smelten tot één (entree, verblijfsruimte, wachtruimte, tuin) geheel draagt dit er toe bij dat het gebouw de unieke onderschijdende uitstraling krijgt waar je als eigenaar het verschil mee kunt maken voor de gebruiker. Wij kunnen je hierin bijstaan om meubels en bouwkundige ingrepen in dienst te stellen van je uitstraling. Ben je benieuwd of wij deze kunst verstaan en ook voor jouw plan kunnen toepassen? Kijk op om verder te lezen hoe wij werken (altijd van binnen naar buiten en vcvs) of neem contact op, we helpen je graag verder met plannen waarbij we je als meerwaarde laten zien hoe jij je steentje kunt bijdragen door je duurzame huisvesting als bedrijfsmiddel in te zetten of beter/ je huisvesting inzetten om je optimaal te voelen….. en het levert nog geld op ook! Like, deel of commentaar….graag!! Eerdere posts die je misschien interessant vindt: Het Nieuwe Ontmoeten deel I trappen...

Read More
Het Nieuwe Ontmoeten  deel II entree
apr29

Het Nieuwe Ontmoeten deel II entree

Het Nieuwe Ontmoeten deel II entree Bij het nieuwe werken gaat het steeds minder om werken als wel hoe fasciliteer je als werkgever dat de werknemers elkaar kunnen vinden om kennis uit te wisselen. Dit is een verschijnsel wat je ook in de andere takken van inrichting vaker tegenkomt: ontmoet elkaar en zorg voor reuring! Daarmee worden plekken als het koffieapparaat belangrijker, immers daar komt iedereen een aantal keren per dag om wat te halen. Zo zijn er meer strategische plekken in een kantoor maar ook in utiliteitsgebouwen. Vandaag als tweede een bouwkundig onderdeel: de entree van een gebouw. Dit vormt een steeds wezenlijker onderdeel om kansen te creeeren om elkaar te ontmoeten: Voorbeeld 1 ; in het ziekenhuis (bron de archtitect)     Het aanzicht van het Voorbeeld Havenziekenhuis Rotterdam is ingrijpend veranderd. De grote draaideur die sinds de jaren negentig de entree vormde naar het ziekenhuis is vervangen door een glazen, ruime en eigentijdse seniorvriendelijke entree met een verbinding naar de overkapping van de Spoedeisende Hulp. De belijning van de entree volgt de contouren van het ziekenhuis met de karakteristieke boegpunt, waarin zich het auditorium bevindt. De nieuwe hoofdingang is een plek waar jaarlijks ruim 1 miljoen patiënten, bezoekers en medewerkers passeren. Des te belangrijker dat de doorstroom bij de entree goed geregeld is. Wie de oude situatie ter plekke kende, ervaart nu bij de entree meteen de metamorfose. De ruimte oogt ruimer en lichter. Het glas is voorzien van een print met de skyline van Rotterdam. Voorbeeld 2; op school Door trap direct achter de entree deur te plaatsen, bevindt zich de reuring direct bij binnenkomst m.a.g. langer ophouden en meer kans tot ontmoeten   Voorbeeld 3; op kantoor in de kantine/ flexplek Door direct achter de deur een flexplek  te situeren hebben bezoekers en werknemers de kans elkaar rustig te spreken/ samen te werken/  etc. etc. in een optimale setting. Door dit niet weg te stoppen in een aparte ruimte is de kans dat andere aanhaken optimaal.   Door direct achter het tochtportaal de wachtruimte, ontmoetingsruimte, en de balie tbv info te situeren hebben bezoekers en werknemers de kans elkaar rustig te spreken onder het genot van een kopje koffie. Laat het zien en stop het niet weg achter een deur, akoestiek kan altijd geoptimaliseerd worden. Voorbeeld 4 Park met een kantoor, Uitvaartcentrum en een archief zonder entree……Een kerk, tuin en publiek terrein in elkaar tracht over te laten gaan….eigenlijk de entree zo min mogelijk aanwezig laten zijn, om op deze wijze mensen meer te betrekken en uiteindelijk gewoonweg te laten ontmoeten.  Voorbeeld 5 fietstation. Dit fietsstation van Deense hand heeft eigenlijk geen entree maar heeft door zijn vorm...

Read More
Lichtconcept Onderdoorgang
apr28

Lichtconcept Onderdoorgang

Lichtconcept Onderdoorgang bron architectuur.nl Lichtarchitect Har Hollands heeft in opdracht van de gemeente Eindhoven een lichtconcept ontworpen voor de onderdoorgang van de Meerenakkerweg en de A2. Lichtinstallatie De onderdoorgang maakt deel uit van het primaire fietsnetwerk in Eindhoven. De installatie ‘In-Druk’ bestaat uit witte en dynamische, blauwe led-verlichting en zorgt voor een bijzondere uitstraling. De lichtinstallatie moet ervoor zorgen dat fietsers en voetgangers zich in de onderdoorgang veilig voelen. Het ontwerp van Har Hollands kreeg de beste beoordeling, nadat de gemeente in 2012 aan 3 Eindhovense lichtarchitecten gevraagd had om een voorstel te doen voor een lichtontwerp. Har Hollands ontwierp eerder in Eindhoven het iconische Lichtviaduct over de A2 bij de High tech Campus en de verlichte fabrieksschoorsteen op Strijp-S. International Year of Light De onthulling komt op een goed moment omdat het jaar 2015 door de Verenigde Naties is uitgeroepen tot ‘International Year of Light and Light-based Technologies’. De VN wil hiermee aandacht vragen voor het feit dat licht niet meer weg te denken is uit ons bestaan en op een duurzame manier alles en iedereen verbindt. Bekijk hier de trailer Year of Light 2015 Doordat ruimtes interactiever worden is spelen met verlichting dé manier om keer op keer de gebruiker ervan een persoonlijke beleving mee te geven. Zo ziet de toekomst van bouwen er misschien toch weer anders uit als het simpelweg standariseren ervan.  Met het inrichten van openbare ruimtes met een hoge inpassing van multifunctionaliteit en diversiteit is een ontwikkeling ingezet die ook steeds meer bedrijven en instellingen omarmen. Reuring creeeren is de sleutel tot succes. Levendigheid zorgt naast zichtbaarheid ook voor geborgenheid alsook een gevoel van veiligheid. Wil jij graag noviteiten terug zien in je bouwplannen. Wij kunnen je helpen bij het implementeren ervan in je (ver)bouw en interieur plannen en tevens meer beleving en comfort toe te voegen waarbij duurzaamheid, goede acoustiek en gezond materiaalgebruik de standaard zijn.  Slim aangestuurde verlichting zal hierbij een belangrijkere rol in innovatieve bouwplannen spelen. Voor tijdelijke invulling staan we je eveneens graag bij met plannen om een mooiere leefomgeving te maken, want uiteindelijk draagt een mooiere omgeving ook bij aan een blijer en gezonder mens, ben je benieuwd naar onze ideeën? Neem contact met ons op. Omdat licht zo’n belangrijk inrichtingselement kan vormen werken wij op dit terrein samen: maxxia.nl. Like, deel of commentaar….graag!! Eerdere posts die je misschien interessant vindt: aanpassen-van-leegstand initiatief-van-nieuwe-manieren-om-tot-ontwikkeling-te-komen de-stad-als-totaalbeleving schreeuw-het-vanaf-de-gevels  architects-wor…-of-filmmakers Meer interesse om je woning onder de loep te nemen. Misschien is het maken van een duurzaam schetsplan iets voor jou immers ook voor thuis geldt; een mens wordt gelukkiger omgeven door luxe en comfort!    ...

Read More
Gebouwen horen, zien, voelen en ruiken
apr23

Gebouwen horen, zien, voelen en ruiken

Gebouwen horen, zien, voelen en ruiken Sense & Care bron architectuur.nl Sense & Care is een platform van Jeanne Dekkers Architectuur waarin de sfeer en beleving van gebouwen wordt onderzocht. In veel literatuur over de zintuiglijke beleving, van Juhani Pallasmaa tot Peter Zumthor, wordt voortdurend aan sfeer gerefereerd zonder dat dit begrip expliciet wordt beschreven of geanalyseerd. Om daadwerkelijk gebouwen met een goede sfeer te kunnen ontwerpen en niet te blijven hangen in vage omschrijvingen is meer studie noodzakelijk, net als de ontwikkeling van een specifiek begrippenapparaat. Platvorm Sense & Care wil hieraan bijdragen door het ontwikkelen van ontwerptools vanuit de analyse van de zintuiglijke beleving. In het afstudeeronderzoek ‘Huis voor alle Zinnen‘ pleit alumna Femke Feenstra (de Jong Gortemaker Algra) voor een mensvriendelijkere inrichting van psychiatrische klinieken. Feenstra plaatst vraagtekens bij de traditionele overtuiging dat patiënten in een kliniek weinig prikkels moeten krijgen. Het denken in termen van veiligheid, eisen en functionaliteit vertaalt zich vaak in een prikkelarme, anonieme en grootschalige verzameling van ruimtes. De overtuiging van Feenstra is dat zo’n mensonvriendelijke omgeving niet aansluit bij de veranderende maatschappelijke realiteit, en dat juist een omgeving met meer prikkels bijdraagt aan het geestelijk welzijn van de patiënt en de terugkeer in de maatschappij. In een vervolgonderzoek richt Feenstra zich op de leefomgeving van dementiepatiënten. Beleving in de zorg Duurzaamheid gaat over materiaal maar ook over de houdbaarheid van gemaakte ontwerpen. Bovenstaand artikel vertelt over het proces van onderzoek waar oa voor de zorg gekeken wordt hoe je met sfeer beleving voor de gebruiker de gebouwde omgeving geschikter kunt maken. Als dat lukt dan is de binding die je met het gebouw kunt bewerkstelligen ook groot. Belangrijke vraagstukken die de kwaliteit van een gebouw als fasciliterend duurzaam bedrijfmiddel tonen.  Ben jij geïnteresseerd om eens buiten de gebaande paden naar je bouw en inrichtingsplannen te kijken? Kijk op of neem contact op, we helpen je graag verder van schets tot uitvoer. Met  plannen waarbij we je als meerwaarde laten zien hoe jij je steentje kan bijdragen en je huisvesting in kunt zetten om je optimaal te voelen….. en het levert nog geld op ook! Denk je dat dit bericht voor iemand anders ook interessant is binnen jouw netwerk? Stuur het vooral door of geef het een like want er is geen mooiere binnenkomer dan via de rode loper van een positief ambassadeur… Eerdere post die je misschien interessant vindt: ricardo-semler  de gezonde werkdag  nice hotel van biep naar beauty...

Read More
6 op 10 Europeanen bezorgd over luchtkwaliteit in huis
apr22

6 op 10 Europeanen bezorgd over luchtkwaliteit in huis

6 op 10 Europeanen bezorgd over luchtkwaliteit in huis bron duurzaamgebouwd.nl Europeanen zien een gezonde woning als sleutel tot een gezond leven. Zij noemen vooral verse lucht en veel daglicht in huis als 2 belangrijke factoren voor hun gezondheid. Toch is een relatief groot deel bezorgd over de luchtkwaliteit in huis. Dat blijkt uit een studie in opdracht van Velux, weergegeven in de Healthy Homes Barometer. Hoewel een gezonde woning hoog op de agenda van Europeanen lijkt te staan, leven 80 miljoen mensen in Europa in huizen die te vochtig zijn. 6 van de 10 Europeanen zijn dan ook bezorgd over de luchtkwaliteit in hun huis. Toch investeren ze bij renovatie of nieuwbouw liever in comfort en functionaliteit dan in voorziening voor daglicht en gezonde binnenlucht. Voordelen gezond woonklimaat Velux-CMO Michael Rasmussen vindt dat de bouwindustrie de bevolking beter moet informeren over de voordelen van een gezond woonklimaat. “Als consumenten hebben we de neiging te investeren in acties die onmiddellijk persoonlijk voordeel opleveren, zoals verlaagde energiekosten en verhoogd wooncomfort. De voordelen van het gezonder maken van hun woonklimaat zien ze meer als investering op de lange termijn.” Ben jij ook bezorgd of geïnteresseerd naar de mogelijkheden wat we voor jou huisvesting kunnen betekenen? Kijk op of neem contact op, we helpen je graag verder met plannen waarbij we je als meerwaarde laten zien hoe jij je steentje kan bijdragen door in te zetten op duurzame huisvesting waarin je je optimaal voelt….. en het levert nog geld op ook!  jouw Share of like voor dit artikel is van harte welkom, bij voorbaat dank daar voor!...

Read More