Buiten wonen wordt wel erg vrijstaand
dec16

Buiten wonen wordt wel erg vrijstaand

Buiten wonen wordt wel erg vrijstaand (op onze D-log kun je ieder dag lezen over beleving van je leefomgeving waar je blij van wordt, thuis en op je werk & altijd duurzaam) Het buitengebied loopt leeg. Met nu al 10% leegstand en een enorm aantal boeren wat stopt met hun activiteiten komt dat de leefbaarheid in het buitengebied niet te goede.  Voorzieningen zijn niet langer houdbaar en betaalbaar zoal OV maar ook zorg is met een enorme spreidingsgebied niet te verstrekken volgens huidige maatstaf. Ook regelgeving in herbestemming van agrarisch vastgoed draagt niet bepaald bij aan een makkelijke invulling er van. Onderstaand concept hebben we ten dele al eens uit kunnen voeren maar grootschalige inzet zou nieuwe wijken in landelijk gebied mogelijk maken, met zoveel  tegengestelde belangen een utopie; maar een mens moet zo zijn dromen koesteren…. Plannen maken…?! Je huisvesting inzetten om je optimaal te voelen….. en het levert nog geld op ook. Ben je benieuwd hoe we dat doen? Kijk op of neem contact op, we helpen je graag en goed verder. Eerdere post die je misschien interessant vindt: ontwerp-ontmoeting-brug-als-park beleving-begint-ontmoeting trein-faalt-dus-straks-gewoon-weer-lekker-auto Lessons to go over transformatie met praktijkvoorbeelden Transformeren kun je leren aanpassen-van-leegstand kasbouw-als-regenjas-om-een-ruine-en-als-indeling-in-een-ruine de gezonde werkdag  nice hotel van biep naar beauty Share of like= graag, alvast een goed weekend!   Vervallen boerderij (foto Wim Nieuwenhuizen, WUR) Kwaliteit leefomgeving landelijk gebied onder druk NRP platform Op dit moment staat 10% van de agrarische bebouwing in ons land leeg. In 2030 zal dat opgelopen zijn tot bijna 25%. Het overgrote deel van Nederland is landelijk gebied, maar ons land kent steeds minder agrariërs. In de periode 2000-2012 stopten 22.000 boeren. Tot 2030 zullen nog eens 24.000 boeren stoppen. En dat leidt tot het vrijkomen van 40 miljoen m2 agrarische bebouwing in 2030. Dit blijkt uit onderzoek van de Wageningen Environmental Research University & Research (Alterra), uitgevoerd in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Veel van de vrijkomende agrarische bebouwing staat leeg. Dit betreft ook meer en meer cultuurhistorisch waardevolle boerderijen en erven. Van de ruim 6000 rijksmonumentale boerderijcomplexen in Nederland, zijn er nog slechts 2000 in agrarisch gebruik. De helft daarvan zal de komende jaren ook weer aan het agrarisch bedrijf worden onttrokken. Reden voor de RCE om hier aandacht aan te besteden. Leegstand raakt niet alleen erfgoed Toenemende leegstand in het landelijk gebied plaatst niet alleen de erfgoedzorg voor een uitdaging. Het thema raakt bijvoorbeeld ook aan veiligheid en justitie en de volksgezondheid. De onderzoeksresultaten van Wageningen University maken duidelijk dat een integrale aanpak vereist is. Samen met andere stakeholders (overheden, belangenorganisaties en private partijen) hoopt de RCEtot een gezamenlijke agenda te...

Read More
voor de donkere dagen voor (en na) kerst
dec15

voor de donkere dagen voor (en na) kerst

voor de donkere dagen voor (en na) kerst (op onze D-log kun je ieder dag lezen over beleving van je leefomgeving waar je blij van wordt, thuis en op je werk & altijd duurzaam) Duurzame warmhouders opnemen in je plannen? Wij kunnen je helpen je huisvesting in te zetten om je optimaal te voelen….. en het levert nog geld op ook! Kijk op of neem contact op, we helpen je graag en goed verder.  jouw Share of like voor deze post is van harte welkom! Alvast een hele fijne week toegewenst! Eerdere post die je misschien interessant vindt: re-use-van-toiletpapier-more nieuwe-game-changer-bouw  nieuwe-nederlandse-hotelketen-lofts biep naar beauty beleving-beleving-beleving 6-op-10-europeanen-bezorgd-over-luchtkwaliteit-in-huis gezonde werkdag nice hotel stenen-opnieuw-ingebakken-plan lees verder onderstaand… bron materia 10 Impressive Insulations            The 10 materials below show that there is something for everyone when it comes to insulation and that there are many options that are environmentally friendly. Explore with us this week the impressive world of insulation!Team Materia NeptuTherm BY NEPTU GMBH This natural and fireproof insulation is made from fibres of ‘Neptune balls’, which is a type of seaweed.read the full story → VIP BY BLUEDEC These vacuum insulated panels are made with fumed silica fibers which are wrapped in a barrier film.read the full story → BioFoamPearls BY TERMOKOMFORT NEDERLAND BV This is a biodegradable insulation material with properties comparable to those of styrofoam. read the full story → Nanogel BY CABOT NANOGEL This translucent insulation material is made of irregularly shaped particles of aerogel.read the full story → Greensolate BY ECOVATIVE DESIGN LLC This 100% compostable and biodegradable insulation material made from local agricultural byproducts.read the full story → Want to learn more? Want to learn more about these great materials? Read the full story online at materia.nl and click the ‘Request Information’ button to request a catalogue, pricing- and local dealer information or a sample. Cerablanket BY MORGAN ADVANCED MATERIALS These blankets are made of ceramic fibers and have low thermal conductivity.read the full story → Foamglas BY PITTSBURGH CORNING EUROPE SA This material is manufactured only from crushed glass (> 66% recycled) and carbon.read the full story → Isolcell & Isolkenaf BY KENAF ECO FIBERS ITALIA S.P.A. These materials are made with paper or kenaf and polyester. read the full story → Pyrogel BY ASPEN AEROGELS Using patented nanotechnology, the Pyrogel materials combine a silica aerogel with reinforced fibres. read the full story → Pinwool BY TANTE LOTTE These self-adhesive seat or wall-cushioning materials are acoustically effective decoration elements.read the full story → More Impressive Insulations Insulation ECOSE technology This insulation material is made with a natural, formaldehyde-freebinder technology. read the full story → ThermaGreen ThermaGreen is made from 100% non-contaminated post industrial cross-link closed-cell polyethylene foam waste.read the...

Read More
Oud worden zonder zorg(en)
dec14

Oud worden zonder zorg(en)

Oud worden zonder zorg(en) (op onze D-log kun je ieder dag lezen over beleving van je leefomgeving waar je blij van wordt, thuis en op je werk & altijd duurzaam) Steeds meer regelgeving vanuit de zorg draagt er toe bij dat het voor ouderen lastiger is om te weten hoe zorg te regelen. Tel daar bij op dat er vanuit de huurregelgeving ook meer en meer dwingender eisen worden gesteld aan wie waar woont en je kunt je voorstellen dat het veel voeten in de aarde heeft om als niet bemiddelde oudere rustig van je oude dag te genieten. Alles gaat goed totdat… Juist voor deze groep denken we met onze stichting ZELF het verschil te kunnen maken door meer samenhang in een wijk te bewerkstelligen.  Hoe mooi zou het zijn om mensen met verschillende achtergronden samen hun voedzame eten te laten verbouwen en elkaar daarbij te helpen in een collectieve kas, die ook nog eens voor een fijne en duurzame klimaatregeling zorgt.. Plannen maken…?! Je huisvesting inzetten om je optimaal te voelen….. en het levert nog geld op ook. Ben je benieuwd hoe we dat doen? Kijk op of neem contact op, we helpen je graag en goed verder.  Share of like= graag Eerdere post die je misschien interessant vindt: student-als-buur-doet-ouderen-verzorgingstehuizen-goed meegroeiwoningen-en-senioren-starters-woning herontwikkeling-utrecht Verleiden met kwaliteit Senioren: langer thuis wonen maar zonder geschikte woning bron, spacemakers.nl Er is een groot tekort aan seniorenwoningen in de sociale huursector. Door nieuwe toewijzingsregels voor woningcorporaties is voor minimaal een kwart van de woningzoekende ouderen niets beschikbaar. Dat blijkt uit de uitzending van De Monitor. Minister Blok (Wonen) is niet van plan om de knellende huurregels te versoepelen, laat hij aan De Monitor weten. Sinds januari moeten huishoudens met een laag inkomen verplicht in goedkope woningen worden geplaatst, het zogenoemde ‘passend toewijzen’. Deze groep, waaronder veel senioren, kan alleen nog inschrijven op het goedkope segment huurwoningen tot 586 euro per maand. Daarvan komen er jaarlijks 11.000 vrij. Maar volgens de meest recente cijfers zijn er per jaar tussen de 15.000 en 20.000 van deze woningen nodig. Voor minimaal een kwart is dus geen woning beschikbaar. De lange wachttijd voor een seniorenwoning staat haaks op het beleid van de overheid om ouderen langer thuis te laten wonen in een geschikte...

Read More
Duurzame praktijken
dec13

Duurzame praktijken

Duurzame praktijken (op onze Dlog kun je ieder dag lezen over beleving van je leefomgeving waar je blij van wordt, thuis en op je werk & altijd duurzaam) Het invoeren van duurzaamheid is meer dan de installaties van een gebouw aanpassen. In het onderstaande artikel wordt ingegaan hoe men daarmee omgaat in Singapore. Niet alleen meer ruimtelijke inpassing van duurzame oplossingen (passieve bouwprincipes, vides die veel bij dragen aan een goed klimaat etc.) maar ook veel meer groen op allerlei manieren ingepast in de ontwerpen. Maar het houdt niet op bij het gebouw men kijkt daar ook op wijk niveau naar een integrale aanpak waarbij het bewustzijn vergroot wordt en daarmee waarschijnlijk het grote verschil gemaakt wordt. Een model wat in Nederland alleen nog weggelegd is voor enkele fanatici…. Plannen maken…?! Je huisvesting inzetten om je optimaal te voelen….. en het levert nog geld op ook! Kijk op of neem contact op, we helpen je graag en goed verder.  jouw Share of like graag!  Schijnduurzaamheid bron de architect Voor duurzaamheid is in het begin van een project vaak veel ambitie. Naarmate het project vordert, wordt echter maar minimaal voldaan aan de wettelijke gestelde eisen en blijft er weinig over van de initiële aspiraties. Veel architecten gaan aan de slag met een ontwerp zonder energiebesparing als uitgangspunt te nemen. Aan het eind van het traject wordt nog snel voldaan aan de eisen met voornamelijk installatietechnische maatregelen. Er wordt nog te veel gedacht in de dikte van isolatie en niet in ruimtelijke oplossingen. Passief Veel passieve concepten zoals slim vormgegeven gevels of vides die het klimaat van een gebouw regulieren zijn al bekend. Het zijn ruimtelijke oplossingen die bij uitstek interessant zouden moeten zijn voor architecten. Je zou zeggen dat het een kwestie is van gewoon toepassen van de beschikbare wetenschappelijke concepten. Toch zie ik bij de meeste bureaus weinig innoverende en ruimtelijke oplossingen met betrekking tot duurzaamheid. Misschien zijn we bang dat de opdrachtgever het als kostenverhogende onzin ziet of hebben we gewoon niet genoeg kennis op dit gebied? Bouwfysische adviseurs zouden wellicht eerder aan tafel moeten zitten om passieve ontwerpen in een vroeg stadium met berekeningen te onderbouwen. Installatiebudgetten zouden dan grotendeels toegedeeld kunnen worden aan een ruimtelijke kwaliteit. Beleving Voor mij is een gebouw met wat zonnepanelen op het dak, een warmteopslag in de grond of een groen dak dus nog niet duurzaam. De gebruikers van deze gebouwen zien behoudens een dikke handleiding voor de cv-installatie niks van deze zogenaamde duurzaamheid terug. Bewust wonen en werken moet ook een beleving zijn. Een goed voorbeeld is Singapore waar de overheid het BCA Green Mark heeft ingesteld. Een belangrijk criterium hierin is het percentage openbaar groen van een nieuwbouwproject. Door de hoge dichtheid in de stad...

Read More
Alternatieve invulling voor dennenappels….
dec12

Alternatieve invulling voor dennenappels….

Alternatieve invulling voor dennenappels…. (op onze D-log kun je ieder dag lezen over beleving van je leefomgeving waar je blij van wordt, thuis en op je werk & altijd duurzaam) Nog aan het wikken en wegen of je kiest voor een echte kerstboom of een neppert? Misschien helpt het als je weet wat je zou kunnen doen met de kerst- sfeermaker nadat de feestdagen voorbij zijn. Onderstaand kun je lezen hoe dat lukt met dennennaalden, maar ook hoe de uitstervende poolbeer de geheimen van zijn vacht vrijgeeft en meer toepassingen die je versteld doen staan, zie onderstaand… Plannen maken…?! Je huisvesting inzetten om je optimaal te voelen….. en het levert nog geld op ook! Kijk op of neem contact op, we helpen je graag en goed verder.  jouw Share of like voor deze post is van harte welkom! Alvast een hele fijne week toegewenst! Eerdere post die je misschien interessant vindt: re-use-van-toiletpapier-more nieuwe-game-changer-bouw  nieuwe-nederlandse-hotelketen-lofts biep naar beauty beleving-beleving-beleving 6-op-10-europeanen-bezorgd-over-luchtkwaliteit-in-huis gezonde werkdag nice hotel stenen-opnieuw-ingebakken-plan lees verder onderstaand… bron materia  Top Material Stories Pinecone material This material reacts to water by opening and closing. read the full story → Plyskin This isolation is inspired by the skin ánd fur of a polar bear. read the full story → Conductive concrete Snow shovelling will be a thing of the past with this electronic concrete.read the full story → Cragon Cragon You’d be surprised what adding shrimp peels to glaze would do. read the full story → Forest Wool This project shows the potential of pine needles as raw material. read the full story → Of-stone Of-stone is made with limestone and a very small amount of binder. read the full story →...

Read More