Gebouwen horen, zien, voelen en ruiken

Zintuigelijke lezing

Sense & Care

bron architectuur.nl

Sense & Care is een platform van Jeanne Dekkers Architectuur waarin de sfeer en beleving van gebouwen wordt onderzocht. In veel literatuur over de zintuiglijke beleving, van Juhani Pallasmaa tot Peter Zumthor, wordt voortdurend aan sfeer gerefereerd zonder dat dit begrip expliciet wordt beschreven of geanalyseerd. Om daadwerkelijk gebouwen met een goede sfeer te kunnen ontwerpen en niet te blijven hangen in vage omschrijvingen is meer studie noodzakelijk, net als de ontwikkeling van een specifiek begrippenapparaat. Platvorm Sense & Care wil hieraan bijdragen door het ontwikkelen van ontwerptools vanuit de analyse van de zintuiglijke beleving.

In het afstudeeronderzoek ‘Huis voor alle Zinnen‘ pleit alumna Femke Feenstra (de Jong Gortemaker Algra) voor een mensvriendelijkere inrichting van psychiatrische klinieken. Feenstra plaatst vraagtekens bij de traditionele overtuiging dat patiënten in een kliniek weinig prikkels moeten krijgen. Het denken in termen van veiligheid, eisen en functionaliteit vertaalt zich vaak in een prikkelarme, anonieme en grootschalige verzameling van ruimtes. De overtuiging van Feenstra is dat zo’n mensonvriendelijke omgeving niet aansluit bij de veranderende maatschappelijke realiteit, en dat juist een omgeving met meer prikkels bijdraagt aan het geestelijk welzijn van de patiënt en de terugkeer in de maatschappij. In een vervolgonderzoek richt Feenstra zich op de leefomgeving van dementiepatiënten.

Beleving in de zorg

Duurzaamheid gaat over materiaal maar ook over de houdbaarheid van gemaakte ontwerpen. Bovenstaand artikel vertelt over het proces van onderzoek waar oa voor de zorg gekeken wordt hoe je met sfeer beleving voor de gebruiker de gebouwde omgeving geschikter kunt maken. Als dat lukt dan is de binding die je met het gebouw kunt bewerkstelligen ook groot. Belangrijke vraagstukken die de kwaliteit van een gebouw als fasciliterend duurzaam bedrijfmiddel tonen. 

Ben jij geïnteresseerd om eens buiten de gebaande paden naar je bouw en inrichtingsplannen te kijken? Kijk op of neem contact op, we helpen je graag verder van schets tot uitvoer. Met  plannen waarbij we je als meerwaarde laten zien hoe jij je steentje kan bijdragen en je huisvesting in kunt zetten om je optimaal te voelen….. en het levert nog geld op ook!

Denk je dat dit bericht voor iemand anders ook interessant is binnen jouw netwerk? Stuur het vooral door of geef het een like want er is geen mooiere binnenkomer dan via de rode loper van een positief ambassadeur…
Eerdere post die je misschien interessant vindt:
Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: