bron beeld header www.alchetron.com

Regelgeving vereenvoudigt……ook voor jou!

De nieuwe omgevingswet lijkt er vooral op uit om mensen meer ruimte te geven om hun eigen ideeën te ontwikkelen en bedrijven meer slagkracht toe te bedelen. Dat dit niet altijd vlekkeloos verloopt valt na t lezen in een artikel van Roland Scholten. 10418166_454475281356454_7179347661112993387_n10452318_454475284689787_5431812131094895253_n

 

 

Nu ook in de huurders markt een proef gestart is waarbij de bewoners zelf beleid maken over hun eigen hun woning. Hierin komen allerhande  randvoorwaarden naar voren die uitgewerkt dienen maar indien de proef geslaagd is zou het een mooi tegenwicht kunnen vormen tegen de massale verkoop van huurwoningen. Met een beetje geluk heeft iedereen het straks zeggenschap in zijn eigen woning wat optimalisatie/ renovatie van de woning des te interessanter maakt…..wooncomfort en plezier voor iedereen! Voorlopig nog even afwachten….alvast een fijn weekend, lees verder

(aldus www.nu.nl)

Schultz maakt voorstel Omgevingswet openbaar

Den Haag – Minister Schultz (infrastructuur) heeft het wetsvoorstel voor de Omgevingswet openbaar gemaakt. Een ambitieuze wetgevingsoperatie die de hele ruimtelijke ordening op de helling zet.

Bij de openbaarmaking van de Omgevingswet gaf minister Schultz aan trots te zijn op het experimenteerartikel. “Innovatie komt vooral op gang als je ruimte hebt om te experimenteren, als je dingen kunt uitproberen waarvan je nog niet precies weet hoe het uit gaat pakken,” zo gaf zij aan in een interview met Cobouw. De invoering van de Omgevingswet is een ambitieuze wetgevingsoperatie die de hele ruimtelijke ordening op de helling zet.

40 wetten en 120 AMvB’s maken straks plaats voor 1 wet en 4 AmvB’s. Drie jaar nadat het vorige kabinet haar tanden zette in de meest omvangrijke wetgevingsherziening sinds de Tweede Wereldoorlog, stuurde minister Schultz het wetsvoorstel voor de Omgevingswet naar de Tweede Kamer. Minister Schultz is trots en blij. Minder regels, meer ruimte. Flexibiliteit en ruimte om te handelen en te beslissen voor bestuurders. Schultz: “We verbreden Elverding van de wegenprojecten naar alle ruimtelijke ordeningsprojecten. Je legt niet zozeer Elverding wettelijk vast, je geeft de houding en het gedrag dat daarbij hoort wettelijk een plek.”

Tegelijkertijd met de Omgevingswet wil minister Schultz alle relevante gegevens op het gebied van onder meer bodem, lucht, geluid en fijnstof op één plek verzamelen en publiek toegankelijk te maken. “Dat wordt de Laan voor de Leefomgeving. Dat is handig voor besluitvorming van gemeenten, voor Milieueffectrapportages en het beperken van onderzoekslasten”, legt Schultz uit.

Het meest trots is zij op het experimenteerartikel. “Innovatie komt vooral op gang als je ruimte hebt om te experimenteren, als je dingen kunt uitproberen waarvan je nog niet precies weet hoe het uit gaat pakken. Ruimte geven vinden we altijd heel eng in Nederland, maar als je alles afbakent, dan zet je alles op slot,” aldus Schulz in het interview in Cobouw.

Woonbond gaat wooncoöperaties stimuleren

De Woonbond gaat wooncoöperaties, waarbij huurders zelf woningen beheren, actief bevorderen.

De belangenorganisatie van huurders gaat een proef opzetten, waarbij een groep huurders als collectief een complex van enkele honderden woningen overneemt.

”Er komt heel veel kijken bij het opzetten van een wooncoöperatie”, zei Woonbond-directeur Ronald Paping zaterdag op een symposium over wonen in zelfbeheer. ”Hoe financier je het? Hoe zit het met de eigendomsstructuur? En hoe zit het met stemrecht? Dat zijn allemaal zaken waar we ons extra in willen verdiepen.’

Actie

 

De actie is bedoeld als tegenwicht tegen de grote aantallen corporatiewoningen die de laatste tijd worden verkocht aan particuliere beleggers.

”Huurwoningen worden een winstobject. Er wordt bezuinigd op onderhoud en dienstverlening en er wordt geprobeerd de huren te maximeren. Dat gaat ten koste van de huurders”, aldus Paping.

Er bestaan in Nederland al verschillende wooncoöperaties, waarbij huurders meer zeggenschap hebben. Die laten volgens Paping zien dat het ook anders kan. Maar het gaat nog om relatief kleine projecten. De Woonbond dringt er bij de politiek in Den Haag op aan om het oprichten van wooncoöperaties makkelijker te maken.

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: