WIKI HUIS met slagroom…

Vanaochtend is men bij Presikhaaf bedrijven begonnen met de opbouw van het WIKI huis (lees onderstaand meer). Dit huis hebben we als stichting ZELF  in bruikleen van de HAN en moest ergens droog opgebouwd kunnen worden. Presikhaaf bood uitkomst in raad en daad en in ruil daar voor heeft Stichting ZELF appeltaart voor alle mensen van Presikhaaf bedrijven geregeld. Maar niet alleen!! Samen met boerderij de Woerdt die de appels ter beschikking hebben gesteld,  de Droom die de taarten gebakken heeft en de sponsor voor het verschil de HAN.

Het huis is een toonbeeld van flexibel, duurzaam bouwen met hergebruik tot in het oneindige. Je leest het , ik ben enthousiast. Het wordt nu opgebouwd en aan de hand daarvan kunnen we gaan bekijken welke ingrepen wenselijk zijn om het meer als huisje in een leegstaande winkel in het centrum of in een wijk te kunnen neerzetten. Aanpassingen kunnen we eenvoudig maken door nieuwe functies te bedenken, uit te tekenen in Sketchup en vervolgens naar de CNC frees te versturen. De eerste aftrap is 24 juni op de valorisatie markt in Nijmegen. Onderstaand meer over het idee…

Opbouw WIKI huis in volle gang20150527_085349

Puzzelen kan nog best lastig zijn zonder gebruiksaanwijzing20150527_093952

En dan aan de appeltaart met zijn 162én

20150527_09520620150527_09544620150527_112343

Een woordje van dank van mede-initiatief nemer Stefan Franken20150527_100155

ZOU HET NIET MOOI ZIJN ALS……Stichting ZELF is een initiatief waarin burgers en maatschappelijke partijen aan elkaar verbonden worden. Goede ideeën, initiatieven. We staan er bij en kijken er naar. Ieder renovatie en nieuwbouw project is een kans om te komen tot een gebouwde inclusieve samenleving en kan daarmee ruimte bieden voor een veelheid aan –burger- initiatieven. Helaas zien wij dat er hier te weinig op voorgesorteerd wordt. Het ontmoeten van mensen is nog steeds niet tot een primaire eis in het bouwprogramma verworden en daarmee missen we de kans om mensen samen te brengen! Wij zien een kloof tussen de ontwerp oplossingen die mensen zelf kunnen bedenken, de projecten die marktpartijen realiseren en wat de overheid toe kan en wil staan in een bepaald gebied. Door in co-creatie met de inwoner de leefomgeving mooier (her) in te richten wil ZELF de ontmoeting stimuleren. Daardoor ontstaat er op een ongedwongen wijze meer sociale interactie waarmee de vraag om geïnstitutionaliseerde zorg afneemt.

ZELF is de verbinder om dit tot stand te brengen en dus geen overheidsinstelling, welzijns-, of zorgaanbieder, ontwikkelaar of aannemer. ZELF initieert en borgt dit proces. Proces matige werkwijze ZELF kent de lokale initiatieven en beschikt zo over een netwerk om de invulling van ontmoetingsruimten met lokale diensten te kunnen realiseren. ZELF zoekt aansluiting per gemeente met de stakeholders en de inwoners.

Middels vraagverkenning op lokaal niveau in kaart te  brengen, toetsen we: De behoefte rondom wonen, zorg en economie in de toekomst:

*Hoe kunnen wij de bewoners aan de hand van voorbeelden tonen wat de mogelijkheden zijn en nemen ze hierin mee op reis: openstaan voor nieuwe impressies.

*Reeds lopende initiatieven (op het terrein van wonen); kunnen deze met elkaar verbonden worden waardoor zij elkaar versterken?

De ideeen en  uitkomsten die we uit deze verkenning terugkrijgen wordt gedeeld aan en via een ZELF-tafel. Die ZELF-tafel zal er per buurt anders uit moeten zien omdat per wijk de vragen en behoeften anders liggen. Daarom hebben we gekozen voor een WIKI huis, eenvoudig aanpasbaar in oneindig veel variaties door de mensen ZELF eenvoudig te bouwen. Vanuit de ZELF tafel worden de inititieven op wijkniveau uitgerold en zal de tafle meer als een buurthuis 2.0 fungeren.

Heb je er bij het zien van zoveel appeltaart zin in gekregen om mee te bouwen? Meld je aan en doe mee…….om te komen tot een tafel die ideeen ontwikkelt en ze meteen ook projecteert aan voorbijgangers, in onze ogen de manier om digitaal en fysiek te voorzien van een stukje belevingscene 1 geshoptscene 2 geshopt

 

Author: admin

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: